2015-11-11, 16:54
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...