2013-12-04, 22:35
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...