2014-11-25, 17:00
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...