2015-03-12, 11:39
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...