Travel in Mongolia: Photo Gallery

2012-03-11, 23:21
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...