2014-09-30, 20:28
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...