2014-11-24, 09:57
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...