2015-04-24, 10:46
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...