2015-03-12, 16:51
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...