2015-01-21, 18:05
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...