2014-08-21, 12:30
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...