2015-03-17, 10:24
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...