2014-06-20, 10:11
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...