2013-12-05, 21:35
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...