2014-08-11, 15:55
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...