2014-07-31, 12:31
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...