2014-08-26, 14:20
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...