Mongolian Traditional Costume show at Mongolian Secret History Tourist Complex

2012-04-10, 02:37
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...