2014-08-19, 12:27
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...