2015-04-14, 17:44
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...