2015-04-14, 14:54
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...