2014-10-13, 13:07
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...