2013-02-23, 21:25
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...