2014-11-24, 16:46
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...