2015-04-28, 11:55
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...