2015-03-11, 15:35
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...