2013-12-05, 22:05
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...