2014-06-19, 22:15
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...