2014-02-21, 19:48
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...