2013-10-18, 22:00
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...