2014-01-03, 23:12
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...