2015-04-30, 14:45
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...