2014-08-04, 14:16
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...