2013-12-05, 21:52
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...