2014-07-24, 09:40
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...