2013-09-02, 17:55
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...