2012-12-06, 21:55
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...