2014-10-13, 11:34
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...