2014-08-02, 12:51
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...