Монголын тухай

Аялал жуулчлалын хөгжлийн тухайд
Аялал жуулчлалын хөгжлийн тухайд
Монголын аялал жуулчлалын хөгжлийн тухай, ялангуяа хөгжлийн эхэн үеийн тухай асуудал нь нэлээн маргаантай байдаг. Зарим судлаачид Монгол нутаг бол хүн төрөлхтний анх үүссэн өлгий нутгийн нэг мөн, тийм ч учраас энэ нутаг дахь аялал жуулчлалын хөгжлийн эхэн үеийн тухай асуудал нь мөн л тэр үеэс эхлэн яригдах хэрэгтэй гэж үздэг./Н.Жамсансүрэн, 2002/ ...
Дэлгэрэнгүй
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...