Слайдер зураг №2

2014-01-07, 15:19
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...