Жуулчдад хүргэх зөвөлгөө

     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...