Нэмэлт үйлчилгээ

Манай “Монголын нууц товчоо" амралт, аялал жуулчлалын цогцолборт шинээр нэмэгдсэн үйлчилгээнүүд
* Ширээний хөлбөмбөг


* Nintendo Wii /Энэхүү тоглоом нь хөдөлгөөнийг зайнаас мэдэрдэг 3D дүрс хүлээн авах чадвартай дэлхийн хамгийн жижиг консоль тоглоом/


* Кинотеатр /BLU Ray Home Theater System/2013-04-19, 16:33
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...