МНТ

2014-02-20, 15:03
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...