Захиалга

Таньд хэрэгтэй мэдээлэл
     Гэр бүлийн уур амьсгал бол таны амьдралын суурь үндэс билээ. ...